РЕВИЗИЯЛЫҚ КОМИССИЯ

“Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы” заңына сәйкес адвокаттар алқасының ревизиялық комиссиясы адвокаттар алқасы мен оның органдарының қаржылық-шаруашылық қызметін бақылауды жүзеге асыратын адвокаттар алқасының органы болып табылады

2019 ж. 19 қаңтардағы коллегия мүшелерінің Жалпы жиналысында сайланған, Ақтөбе облыстық адвокаттар алқасы ревизиялық комиссиясының мүшелері: 

КУЗЬМИНА
ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВНА

Ревизиялық комиссияның төрайымы, мүшесі

Беспалько
Ирина
Евгеньевна

Ревизиялық комиссияның мүшесі

Мырзабеков Дархан Серикжанович

Ревизиялық комиссияның мүшесі

Сундетбаева Гульвира Асилкановна

Ревизиялық комиссияның мүшесі

Шульц Константин Станиславович

Ревизиялық комиссияның мүшесі