АОАА ҚҰЖАТТАРЫ

Ақтөбе облыстық адвокаттар алқасының құжаттары

АОАА мүшелерінің жалпы жиналысы қабылданған шешімдер 

2018-2019 жыл

АОАА Төралқасымен қабылданған шешімдер 

2018-2019 жыл

АОАА қаржылық-шаруашылық қызметi туралы есеп

2018-2019 жыл

АОАА адвокаттарының  кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсету туралы мəліметтер

2020 жыл

Тәртіптік комиссия жұмысының нәтижелері

2021 жыл

Басқа құжаттар

3.03.2020 ж.