ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫСЫ ҚАБЫЛДАНҒАН ШЕШІМДЕР

Артқа қайту

2018-2019 ж.:

АОАА мүшелерінің жалпы жиналысы қабылданған шешімдер:

1. 29.10.2018 ж.
2. 22.12.2018 ж.

Close Menu