ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС | ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

ҚҰРМЕТТІ АДВОКАТТАР!

2019 жыл қыркүйек айының 28 күні сағат 10.00 да алқа мүшелерінің жалпы жиналысы өткізіледі.

Күн тәртібі:

  • 2018 жыл 22 желтоқсанда қабылданған Ақтөбе облыстық адвокаттар алқасының Жарғысын 11 бөлім «Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданылуын тоқтату туралы талап-арыз дайындау туралы өтінішхатты қозғау тәртібі» мен толықтыру және жарғының кейінгі бөлімдерінің нумерациясын өзгерту.
  • Алқаның тексеру комиссиясының мүшесін сайлау.
  • Ақтөбе облысы Әділет департаментінің ұсынысы бойынша алқаның тәртіптік комиссиясының мүшесін сайлау
  • Алқаның аттестаттау комиссиясының мүшелерін сайлау

Жиналыс орны: Заң колледжі, Тургенев көшесі,72

Ақтөбе облыстық адвокаттар алқасының төралқасы

=====

УВАЖАЕМЫЕ  АДВОКАТЫ !

28 сентября 2019 года в 10.00 часов утра состоится Общее собрание членов коллегии адвокатов.

ПОВЕСТКА  СОБРАНИЯ:

  • О внесении дополнения в Устав Актюбинской областной коллегии адвокатов, принятого Общим собранием 22 декабря 2018 года в части дополнения разделом 11 «порядок возбуждения ходатайства о подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью» и изменения нумерации последующих разделов Устава.
  • Проведение выборов члена Ревизионной комиссии адвокатов.
  • Проведение выборов члена Дисциплинарной комиссии адвокатов по представлению Департамента юстиции Актюбинской области
  • Избрание членов Аттестационной комиссии коллегии адвокатов

Место проведения: Юридический колледж ул.Тургенева, 72

Президиум Актюбинской областной коллегии адвокатов

2.09.2019 г.

Facebook
Google+
Twitter
VK
WhatsApp
Email
Download Nulled WordPress Themes
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
Download Nulled WordPress Themes
download udemy paid course for free
download mobile firmware
Premium WordPress Themes Download
udemy paid course free download