ЖАЛПЫ ЖИНАЛЫС | ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

ҚҰРМЕТТІ АДВОКАТТАР!

2019 жыл қыркүйек айының 28 күні сағат 10.00 да алқа мүшелерінің жалпы жиналысы өткізіледі.

Күн тәртібі:

  • 2018 жыл 22 желтоқсанда қабылданған Ақтөбе облыстық адвокаттар алқасының Жарғысын 11 бөлім «Адвокаттық қызметпен айналысуға арналған лицензияның қолданылуын тоқтату туралы талап-арыз дайындау туралы өтінішхатты қозғау тәртібі» мен толықтыру және жарғының кейінгі бөлімдерінің нумерациясын өзгерту.
  • Алқаның тексеру комиссиясының мүшесін сайлау.
  • Ақтөбе облысы Әділет департаментінің ұсынысы бойынша алқаның тәртіптік комиссиясының мүшесін сайлау
  • Алқаның аттестаттау комиссиясының мүшелерін сайлау

Жиналыс орны: Заң колледжі, Тургенев көшесі,72

Ақтөбе облыстық адвокаттар алқасының төралқасы

=====

УВАЖАЕМЫЕ  АДВОКАТЫ !

28 сентября 2019 года в 10.00 часов утра состоится Общее собрание членов коллегии адвокатов.

ПОВЕСТКА  СОБРАНИЯ:

  • О внесении дополнения в Устав Актюбинской областной коллегии адвокатов, принятого Общим собранием 22 декабря 2018 года в части дополнения разделом 11 «порядок возбуждения ходатайства о подготовке искового заявления о прекращении действия лицензии на занятие адвокатской деятельностью» и изменения нумерации последующих разделов Устава.
  • Проведение выборов члена Ревизионной комиссии адвокатов.
  • Проведение выборов члена Дисциплинарной комиссии адвокатов по представлению Департамента юстиции Актюбинской области
  • Избрание членов Аттестационной комиссии коллегии адвокатов

Место проведения: Юридический колледж ул.Тургенева, 72

Президиум Актюбинской областной коллегии адвокатов

2.09.2019 г.

Facebook
Google+
Twitter
VK
WhatsApp
Email
Download WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
ZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=
download lenevo firmware
Free Download WordPress Themes
lynda course free download